• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home MFK Deskonfiansa di koalishon den su 7 miembronan pa drenta Staten ta kondusí...

3 karta di mayoria di Staten den kuadro preparashon pa reunion públiko 4 di Yanüari 2016

Karta # 1: Tópiko Agenda openbare vergadering van 4 januari 2017

Naar aanleiding van de oproep voor een vergadering op 4 januari 2017 verzoeken ondergetekenden u deze brief, en ook hun brieven van 24 en 30 december 2016 toe te voegen tot de binnen gekomen stukken die onder het eerste agendapunt van de oproep aan de orde zullen komen.

Verder hebben ondergetekenden de eer u te berichten dat voor zover er zich geloofsbrieven bevinden tussen de ingekomen stukken zij zich hierbij op voorhand verbinden om, als voorgeschreven door art. 47 van de Staatsregeling en met in achtneming van het bepaalde in Hoofdstuk VIII van het Kiesreglement, mee te werken het onderzoeken daarvan………Lesa mas: https://www.scribd.com/document/335549217/Betreft-Agenda-openbare-vergadering-van-4-januari-2017

Karta # 2: Tópiko oproeping vergadering van de Staten conform artikel 6, derde lid, RvO

Hierbij verzoeken ondergetekende leden van de Staten, die gezamenlijk een meerderheid vormen van de thans zitting hebbende leden, in de eerstvolgende openbare vergadering, zijnde 4 Januari 2017, zoals bedoeld in artikel 64, vierde lid, Reglement van Orde,……..Lesa mas: https://www.scribd.com/document/335549223/Betreft-oproeping-vergadering-van-de-Staten-conform-artikel-6-derde-lid-RvO

Karta # 3: Tópiko Pa medio di e karta aki, hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di Órden di Parlamento, nos kier urgí bo persona pa dirigí e karta aki i su kontenido athunto na…..

Lesa mas: https://www.scribd.com/document/335549227/Aanbiedingsbrief-cfm-art-96-aan-dhr-H-F-Koeiman

 

Webmaster

Leave a Reply