• PLAN DI AKSHON
    MFK 2016
  • flag-curacao flag-holanda
Home MFK “Transparency letter” manda awe 30 desèmber pa presidente di Staten

SPOED IN HANDEN

De voorzitter van de Staten

Wilhelminaplein

Alhier

Willemstad, 30 december 2016

 

Geachte voorzitter,

Ondergetekenden zijn u erkentelijk voor het oproepen van de door hen bij schrijven van 24 dezer aangevraagde openbare vergadering.

Aangaande het regeerakkoord

In verband daarmee verzoeken zij u om ook de minister-president uit te nodigen voor de behandeling van het agendapunt aangaande het regeerakkoord dat de titel ‘Dignidat Humano ta Sentral’ (Menselijke waardigheid centraal) heeft meegekregen. Beoogd wordt om te onderzoeken of het op 23 december ingezworen kabinet het vertrouwen van de Staten geniet en, indien dat niet het geval is, na te gaan of er termen aanwezig zijn die ondergetekenden in staat stellen het kabinet niettemin te gedogen. Zulks zal het geval zijn indien tijdens de vergadering de regering zich bij monde van de minister-president tot het volgende verbindt:

Pa lesa mas: https://www.scribd.com/document/335384430/Brief-Aan-de-Voorzitter-30-Dec-2016

Webmaster

Leave a Reply